Disclaimer voor Speelgoed4kids.nl

Speelgoed4kids.nl, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.Speelgoed4kids.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Speelgoed4kids.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Speelgoed4kids.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Speelgoed4kids.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Speelgoed4kids.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Speelgoed4kids.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Speelgoed4kids.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Speelgoed4kids.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Onze geselecteerde merken:

Wij waarborgen en streven altijd naar

DE BESTE
KWALITEIT & SERVICE

Wij luisteren naar de wensen van onze klanten. Vele gingen u voor en wij bedanken hen voor de beoordelingen, wij streven naar een uitstekende service.